Dokument i saka

Her er delrapportar, forprosjekt konsekvensutgreiing og liknande om miljøanlegget på Kongshaugstranda (tidlegare Kvasnes).

Reguleringsplanar og detaljreguleringar

Kvalitetskontroll og usikkerheitsanalyse Kvasnes

Konsekvensutgreiing

KU, delrapportar

Delrapportar og forprosjekt

Du kan også ta kontakt med servicekontora i dei to kommunane og be om å få tilsendt papir du er interessert i.

Ålesund kommune:

postmottak@alesund.kommune.no

Tlf 70 16 20 00

(man-fre 8-15.30)

Sula kommune: 

post@sula.kommune.no

Tlf 70 19 91 00

(man-fre 8-15.30)