Dokument i saka

Her er delrapportar, forprosjekt konsekvensutgreiing og liknande om miljøanlegget på Kongshaugstranda.

Reguleringsplanar og detaljreguleringar

Delrapportar og forprosjekt

Kvalitetskontroll og usikkerheitsanalyse Kvasnes

KU, delrapportar

Utsleppsløyve

Du kan også ta kontakt med servicekontora i dei to kommunane og be om å få tilsendt papir du er interessert i.

Ålesund kommune:

postmottak@alesund.kommune.no

Tlf 70 16 20 00

(man-fre 8-15.30)

Sula kommune: 

post@sula.kommune.no

Tlf 70 19 91 00

(man-fre 8-15.30)