Dokument i saka

Her er delrapportar, forprosjekt konsekvensutgreiing og liknande om miljøanlegget på Kongshaugstranda.

Reguleringsplanar og detaljreguleringar

Delrapportar og forprosjekt

Kvalitetskontroll og usikkerheitsanalyse Kvasnes

KU, delrapportar

Søknad om utsleppsløyve og høyring

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal la i november 2023 ut søknad om utsleppsløyve for Kongshaugen reinseanlegg til høyring.

Du kan også ta kontakt med servicekontora i dei to kommunane og be om å få tilsendt papir du er interessert i.

Ålesund kommune:

postmottak@alesund.kommune.no

Tlf 70 16 20 00

(man-fre 8-15.30)

Sula kommune: 

post@sula.kommune.no

Tlf 70 19 91 00

(man-fre 8-15.30)