Politiske saker

Her er politiske saker frå både Sula kommune og Ålesund kommune om miljøanlegget på Kongshaugstranda. 

Politiske saker i Sula

Politiske saker i Ålesund

Presentasjonar i politiske møte og diverse møte

Du kan også ta kontakt med servicekontora i dei to kommunane og be om å få tilsendt papir du er interessert i.

Sula kommune: 

post@sula.kommune.no

Tlf 70 19 91 00

(man-fre 8-15.30)

Ålesund kommune:

postmottak@alesund.kommune.no

Tlf 70 16 20 00

(man-fre 8-15.30)