Kontakt

Kontakt

Prosjektleiar Elin Nerem  

Send e-post

I prosjektgruppa er det med tilsette frå både Sula kommune og Ålesund kommune. 

  • Joakim Sletta, senioringeniør Sula kommune
  • Fritz Østrem, driftseiningsleiar kommunalteknikk Sula kommune
  • Karsten Almås, avdelingsleiar prosjektering og utbygging 
  • David Chris Mertsching, overingeniør Ålesund kommune
  • Elin Nerem, prosjektleiar, Ålesund kommune

I tillegg har prosjektet ei styringsgruppe med tilsette og politiske representantar frå begge kommunane. Dei som er med her er:

  • Sindre Nakken, Arbeiderpartiet Ålesund – leiar
  • Jan Magnar Sandvik, varaordførar Sula, Sulalista
  • Jørn Agersborg, kommunalsjef teknisk sektor Sula kommune
  • Arve Olav Bang, verksemdsleiar vatn og avløp Ålesund kommune
  • Elin Nerem, prosjektleiar, er sekretær for styringsgruppa.
Til toppen