Prosjektet «BLÅ – fjordar for framtida» med avløpsreinseanlegg og overføringsleidningar skal gi Sula og Ålesund:

  • reinare fjordsystem
  • regional utvikling gjennom lovleg system for avløpsvatn
  • berekraftig løysing for framtida

Sjå ofte stilte spørsmål

 

Til toppen