Administrasjonsbygg

Administrasjonsbygget skal ha plass til kontor og møterom, kjøken, pauserom og garderobar for dei 5-7 tilsette ved anlegget. I første etasje vert det også tekniske rom.

Bygget er to etasjar. Første etasje har eit nettoareal på 550 kvadratmeter. Andre etasje er netto 300 kvadratmeter.