Må eg betale meir?

Må eg betale meir enn eg gjer no?

Det veit ikkje vi enno. Vi kan ikkje seie den endelege prisen før vi veit kva sort anlegg politikarane vil ha og kvar hen.

Når det er bestemt om ein skal bygge, kvar og kva type anlegg, må det hentast inn tilbod på anlegget. Først då kan ein seie noko sikkert om kostnaden.   

Det vi veit er at både Sula kommune og Ålesund kommune må ordne opp i handteringa si av avløpsvatn på ein eller annan måte.  

Sula har allereie krav om betre reinsing, og signal og krav både frå nasjonale styresmakter og EU tilseier at Ålesund får det same. Og same kva slags nye eller oppgraderte anlegg ein då går for, vil det medføre auka kostnader for kommunane.

Billegare med eit stort

Tidlegare undersøkingar har vist at eit felles anlegg vil gi lavare driftskostnader enn å halde fram med fleire. Det er også erfaringa frå andre anlegg i Norge.

Klikk for stort bildeOversikt frå rapporten "BedreVann", www.bedrevann.no Norsk Vann   

Til toppen