Er det vedteke?

Kommunestyra i Ålesund og Sula har i fleire steg vedteke prosjektet BLÅ fjordar med administrasjonsbygg, reinseanlegg i berg og overføringsnett. 

Dette er nokre politiske vedtak:

  • 2016: Ja til å greie ut felles reinseanlegget (på Sunde)
  • 2018: Ja til å gå vidare med felles anlegg og berghall på Kvasnes 
  • 2021: Ja til forprosjektering
  • 2021: Ja til forprosjektet og vidare samarbeid om detaljprosjektering 
  1. Kommunestyret godkjenner forprosjektet slik det er framlagt, og vedtek at ein går vidare med detaljprosjektering av eit felles avløpsreinseanlegg i fjell på Kvasnes.
  2. Kommunedirektøren jobbar vidare med utgreiing av eigarskapsmodell/korleis samarbeidet mellom Ålesund kommune og Sula kommune skal avtalefestast.
  3. Prosjektkostnaden (P50) vert vedteke som prosjektet si styringsramme og skal leggast inn i budsjettplan/økonomiplan i samsvar med avtalt fordelingsnøkkel mellom kommunane. I tillegg skal det settast av ei usikkerheitsavsetning på 25 prosent som ikkje kan brukast av prosjektet utan at det vert gjort særskilt vedtak av kommunestyret.
  • 2022: Ja i kommunebudsjett og økonomiplan 
  • 2022: Ja til reguleringsplanen. (Sula)
Oversikt over dei ulike sakene i både Sula kommune og Ålesund kommune og lenke til sakspapir finn du her.