Presentasjon til bydelsutvala i Ålesund

lysark frå presentasjon  - Klikk for stort bilete

På eit felles bydelsutvalsmøte fekk utvala presentert informasjon om "Blå fjordar" og reguleringsplanane som er i vente i samband med overføringsnett. 

I samband med bygging av overføringsnett vert det arbeidd med reguleringsplanar både for Tjørsundet på Tørla og for reinseanlegg på Åse. 

Tirsdag 13. juni orienterte seniorarealplanleggar i Asplan Viak, Anna Hellstrøm, bydelsutvala i Ålesund om arbeidet med planane. Ho opplyste også om kva tema som ligg i reguleringsplan og kva som ikkje gjer det. 

lysark - Klikk for stort bilete

I tillegg fekk bydelsutvala orientering om korleis arbeidet vert gjort framover og kva tid dei kan kome med sine innspel.

lysark - Klikk for stort bilete

Heile presentasjonen frå møtet finn du her.  (PDF, 3 MB)