Midlertidig utsleppsløyve - ute på høyring

Søknad om midlertidig utsleppsløyve ved etablering av fjellhallar til Kongshaugen reinseanlegg i Sula kommune er ute no ute på høyring. 

Ålesund kommune og Sula kommune søkjer om mellombels utsleppsløyve etter forureiningslova for anleggsdrift ved etablering av fjellhallar til Kongshaugen reinseanlegg i Sula kommune, gnr. 58 bnr. 1.

Vatn frå anleggsdrift skal samlast og gå til reinseanlegg. Det er planlagd å sleppe ut reinsa vatn til Vågane på om lag 10 meters djupne.

Statsforvaltaren har no lagt ut søknaden på høyring.  Fristen for merknader er 23. februar. 

Sjølve søknaden finn du her. (PDF, 4 MB)

Eventuelle merknadar skal sendast til Statsforvaltaren i Møre og Romsdal, postboks 2520, 6404 Molde, eller til sfmrpost@statsforvalteren.no innan 23.02.2024.