Kart med oversikt over dagens anlegg og kor det kan bli i framtida

Kart med oversikt over dagens anlegg og kor det kan bli i framtida

Her er kart over fjordsystema rundt Ålesund og Sula som viser oversikt over reinseanlegga i dag og korleis det kan bli med eit felles reinseanlegg.

Det første kartet viser eksisterande reinseanlegg i Sula og Ålesund kommune. Brune firkantar er kommunale slamavskiljarar som er enklaste reinseløysing.

Firkantane som ikkje er med vidare til kart nummer to er reinseanlegg som blir fasa ut og erstatta av eit nytt, samla anlegg. 

Oversikt over reinseanlegg slik det er i dag. 

Oversikt over reinseanlegg slik det vil bli med eit nytt, felles anlegg. 

Til toppen