Nytt namn - Kongshaug reinseanlegg?

Nytt namn - Kongshaug reinseanlegg?

Arbeidstittel på reinseanlegget i prosjektet "BLÅ - fjordar for framtida" har ei tid vore Kongshaugstranda reinseanlegg. 

Illustrasjon over administrasjonsbygg i landskapet - Klikk for stort bilete

I samband med at det sirkla inn kvar administrasjonsbygget og fjellhallen for reinseanlegg skal ligge, har ein også måtte gjort ei vurdering av namnet. 

Namnenemnda i Sula kommune hadde møte 8. februar der mellom anna dette namnet sto på agendaen og saka finn du her. Namnenemnda vedtok då Kongshaug reinseanlegg. 

Forslag til namn er ute på høyring med høyringsfrist 15. mars. Eventuelle merknader må sendast Namnenemnda i Sula, Postboks 280, 6039 Langevåg innan 15.03.23

Saka skal endeleg avgjerast av Fagutval for kultur og folkehelse. 

Til toppen