Logo for BLÅ-fjordar

Logo for BLÅ-fjordar

"BLÅ - fjordar for framtida" er eit prosjekt med reinseanlegg i fjell, administrasjonsbygg og overføringsanlegg. Prosjektet har no fått logo med ein blå vassdråpe som viser målet om reine fjordar for framtida. 

Til toppen