Høyringsfristen ute for Kongshaug reinseanlegg

Høyringsfristen ute for Kongshaug reinseanlegg

Illustrasjon over administrasjonsbygg i landskapet - Klikk for stort bilete

Høyringsfristen for reguleringsplan for Kongshaug reinseanlegg gjekk ut 1. mars. Til saman kom det inn 18 merknader.

Av dei 18 merknadene er fem frå offentlege styresmakter og 13 frå private. 

Det blir no jobba vidare med merknadene fram mot politisk sluttbehandling av reguleringsplanen. 

Til toppen