Dronefotografering

Dronefotografering

Torsdag 2. mars vart det gjort dronefotografering av Kongshaugstranda og Kvasneset.

Dronefotograferinga vart gjort for å skaffe oppdatert prosjekteringsunderlag for tomta til administrasjonsbygg for Kongshaug reinseanlegg og fortau langs Kongshaugstranda. Arbeidet vart gjort av Skanska Survey.

Droneflyginga vart gjort i tråd med forskriftene til Luftfartstilsynet og personvern vert ivareteke både under fotografering, arkivering og bruk av foto.

På grunn av ei misforståing vart det dessverre ikkje gitt beskjed til bebuarane i området på førehand. 

Til toppen