Byggeleiar for Kongshaugen reinseanlegg

Ola Halkjelsvik er leigd inn som hovudbyggeleiar for reinseanlegget på Kongshaugstranda.

portrettfoto mann - Klikk for stort bilete

Ola Halkjelsvik er bygningsingeniør med lang erfaring frå å leie store prosjekt, også for offentlege byggherrar som fylkeskommune, helseføretak og Statsbygg. Han har jobba som konstruktør, byggeleiar og har over tjue års erfaring innan prosjektadministrasjon, der han mellom anna har vore med og bygge store symjehallar med reinse- og prosessanlegg. 

Halkjelsvik er innleigd frå Advansia, eit leiande rådgivar- og ingeniørfirma med kontor og oppdrag over heile landet. 

Som byggeleiar for Kongshaugen reinseanlegg skal Ola Halkjelsvik styre og overvake framdrift og økonomi i prosjektet. Han vert også sentral i kommunikasjonen med nabolaget til byggeplassen.