"BLÅ - fjordar for framtida" på Facebook

Prosjektet BLÅ-fjordar for framtida har fått eiga Facebook-side. Er du interessert i prosjektet, kan du følgje med på kva som skjer via den sida.

Prosjektet BLÅ-fjordar for framtida ønskjer å gi innbyggarar og interessentar enkel tilgang til informasjon om prosjektet. Det finn du her på sida, men for å nå ut til folk har vi også oppretta ei eiga facebook-side.

Facebook-sida finn du her.

Sula kommune og Ålesund kommune har dokument- og arkivfunksjon og sørger for at alle dokument blir lagra og handtert i tråd med lovverket.