Praktisk informasjon til naboar og andre

Her vil de etterkvart finne praktisk informasjon om det som skal skje både før og i byggefasen for overføringsleidningane. 

Innhald vil kome utover våren og fortløpande etterkvart som det blir klart.

Kva skjer rundt pumpestasjonar og ventilstasjonar?

Kva skjer rundt overføringsleidningane?