Overføringsanlegg

Overføringsanlegg

  • RA3, RA4, RA5 og RA6 i Ålesund kommune
  • RA1, RA2 og RA Sunde i Sula kommune
  • 37 kilometer leidningsanlegg "hovudveg"
  • 7 pumpestasjonar og 3 ventilstasjonar
Til toppen